ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

სიახლეები


შესავალი რუსულ გრამატიკაში (ცნობარი-სახელმძღვანელო ქართულად მოსაუბრე უცხოელთათვის)

ISBN 978-9941-26-426-9 ავტორები: ს. ვარვა, ვ. გრუტიკიკი, ე. პუშკარევა, ზ. ადამია თბილისი 2019, 72 გვ.

ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ფორუმი

„ ენა. კულტურა. თარგმანი: შედარებით-შეპირისპირებითი კვლევები“ 8-12 ოქტომბერი 2019 თბილისი, საქართველო

შეხვედრა

2019 წლის მუშაობის შეხვედრა-მოხსენება ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიაში (2020 წლის 31 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო, 2020 წლის 31 დეკემბერი)

DOI ჟურნალის 'WEST-EAST'

https://doi.org/10.33739/WEST-EAST

ონლაინ კონფერენცია უცხო ენების ინსტიტუტში მსპი

”კულტურათა დიალოგი. დიალოგის კულტურა: კონფლიქტიდან ურთიერთგაგებამდე” 21-25 აპრილი 2020

30 მაისიდან 25 ივლისის 2020 ჩათვლით სტარტს იღებს ვებინარ-მარათონი

პროექტი ფილოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური ორგანიზაციის ISPOP

ონლაინ კონფერენცია უცხო ენების ინსტიტუტში მსპი

”პედაგოგიური დისკურსი: მასწავლებლის მეტყველების ხარისხი” 27 - 29 მაისს

ვებინარი- მარათონი დაიწყო

2020 წლის 30 მაისს, ფილოლოგების საერთაშორისო სამეცნიერო და პედაგოგიური ორგანიზაციის ISPOP-ის პროექტის ფარგლებში, გაიმართა უფასო ვებინტერი ფილოლოგებისთვის, რომლებიც ასწავლიან რუსულს, როგორც უცხო ენას.

Კონფერენცია ”რუსული ენის, კულტურისა და ისტორიის შესწავლის თანამედროვე ტენდენციები”

ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტი სოფია, ბულგარეთი 2020 წლის 2-4 ოქტომბერი

ვებინარი უცხო ენის სწავლების მეთოდების შესახებ

ვებინარის თემა: "ადაპტირებული კითხვის წიგნებთან მუშაობა" 2020 წლის 29 ნოემბერი

ყოველწლიური კონფერენცია უკრაინაში

საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული სემინარი "ინოვაციები და ტრადიციები სტუდენტთა ენების მომზადებაში" 2020 წლის 8 დეკემბერი

საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია ხორვატიაში

პულას უნივერსიტეტი 2020 წლის 1-3 დეკემბერი

ჩატარდა ვებინარი რუსული ენის როგორც უცხოენას სწავლების მეთოდიკაში

"ლინგვოკულტუროლოგია, როგორც უცხო ენის სწავლების სამსახურში" 20 დეკემბერს 2020

ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა XIV საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია

"კულტურათა დიალოგი, როგორც სამყაროს შეცნობის საშუალება, გზა ურთიერთგაგებისაკენ" 28 - 29 აპრილი ხარკოვი, უკრაინა 2021

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

„ციფრული ტექნოლოგიები უცხო ენების სწავლებაში“ 2021 წლის 26 დეკემბერი

საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია

“ციფრული ტექნოლოგიები უცხო ენების სწავლებაში” 26 დეკემბერი, 2021 თბილისი, საქრთველო

პედაგოგიური გამოცდილების პანორამა.

ალმათი, ყაზახეთი 2021 წლის 28 იანვარი

1 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენა, თარგმანი და კულტურათაშორისი კომუნიკაცია

იურაი დობრილას უნივერსიტეტი პულაში, ხორვატია პულაში 2022 წლის 25 - 31 აგვისტო

პარტნიორები