ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

პედაგოგიური გამოცდილების პანორამა.

  2021 წლის 28 იანვარს, ყაზახეთში გაიმართა საერთაშორისო ვებინარი, რომელსაც ატარებდნენ: შოკანის სკოლა და რუსული სახლი ალმათიში (მასწავლებელთა კლუბი):
პედაგოგიური გამოცდილების პანორამა.
„სწავლების ინტერაქტიული მეთოდებისა და ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება რუსული ენისა და ლიტერატურის სწავლებაში“

მომხსენებლები:
ისკაკოვა დილიარა - მნემონიკა რუსული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილებზე (ყაზახეთი)

ტუპი ოლგა - ელექტრონული საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება რუსული ენისა და ლიტერატურის სწავლებაში (ყაზახეთი)

ადამია ზოია და დარბაიძე მარიამ - რუსული ენისა და ლიტერატურის სწავლებისა და სწავლების ინტერაქტიული მეთოდების გამოყენება (საქართველო)

სადიკ ნარჟან ერჟანოვიჩი - ციფრული ტექნოლოგიები პროექტის საქმიანობაში (რუსული ენის შესწავლის ფარგლებში) (ყაზახეთი)

ვებინარს რუსული და სხვა უცხო ენების პედაგოგები ესწრებოდნენ. 
თარიღი: 28-01-2022
უკან დაბრუნება

პარტნიორები