ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ფორუმი

    8-12 ოქტომბერი, თბილისი, საქართველო 
თარიღი: 10-10-2019 უკან დაბრუნება

პარტნიორები