ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

სამეცნიერო საბჭო


ვალერი მოკიენკო

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაციის „დასავლეთი-აღმოსავლეთი“, ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ერნსტ მორიც არნდტის სახელობის უნივერსიტეტისა (გერმანია) და ოლომოუცკის უნივერსიტეტის (ჩეხეთი) პროფესორი

ზოია ადამია

ჟურნალი “WEST-EAST” მთავარი რედაქტორი, საერთაშორისო სამეცნიერო და პედაგოგიური ორგანიზაციის დასავლეთ აღმოსავლეთითის (ISPOP) დირექტორის მოადგილე. ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემია, რუსული ენისა და ლიტერატურის ინსტიტუტი. მოწვეული პროფ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო)

მარია მოწაჯ-კლდინენსტი

პროფესორი, ფილოლოგიის დოკტორი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მთარგმნელობითი კვლევებისა და სლავური ენების განყოფილების ხელმძღვანელი, ლუბინის კათოლიკური უნივერსიტეტი (პოლონეთი)

ჰარი ვალტერი

ფილოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, გრაიფსვალდის უნივერსიტეტი (გერმანია) ORCID iD: 0000-0003-3181-8086

ანა პეტრიაკოვა

ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, პრეშოვის უნივერსიტეტი, (სლოვაკია)

იმრე პაჩაი

ჰაბილიტირებული დოქტორი, პროფესორი, მეცნიერებათა აკადემია, ნირედჰაზა (უნგრეთი)

სიმონა კორიჩანკოვა

ფილოლოგიურ მეცნიერბათა დოქტორი, პროფესორი, მასარიკის სახელობის უნივერსიტეტი (ჩეხეთი)

ელენა ტარევა

პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქალაქო პედაგოგიური უნივერსიტეტი.

ანტონია პენჩევა

ფილოლაოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, უცხო ენებისა და გამოყენებითი ენათმეცნიერების განყოფილება, ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტი (ბულგარეთი)

ნატალია ვენჟინოვიჩ

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი უჟგოროდის ეროვნული უნივერსიტეტის უკრაინული ენის კათედრის გამგე (უკრაინა)

ანა ონკოვიჩი Hanna Onkovich

ფილოლოგიის კანდიდატი და პედაგოგიური მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. კიევის სამედიცინო უნივერსიტეტის უცხო ენებისა და სოციალური და ჰუმანიტარული დისციპლინების დეპარტამენტის პროფესორი, ტარას შევჩენკოს სამეცნიერო საზოგადოების სრული წევრი, უკრაინის ჟურნალისტთა ეროვნული კავშირის წევრი (უკრაინა)

ოლგა ლომაკინა

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, ხალხთა მეგობრობის უნივერსიტეტი.

ნინო სანაია

ფილოლოგიის დოქტორი, ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის უცხო ენების ინსტიტუტი (საქართველო)

ელენა პოლოვინკო

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, ზოგადი და რუსული ენათმეცნიერების კათედრის ასოცირებული პროფესორი (უკრაინა); სლავური კვლევების დეპარტამენტის მეცნიერ თანამშრომელი და ლექტორი, აღმოსავლეთმცოდნეობის, სლავური კვლევებისა და ნეო – ელინისტური კვლევების კვლევითი ჯგუფის ასოცირებული წევრი, სტრასბურგის უნივერსიტეტი (საფრანგეთი)

Leila Diasamidze

ფილოლოგიის დოქტორი, ინგლისურის მასწავლებელი, შ. რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო.

ნატალია როიტბერგ

ფილოლოგიის დოქტორი, ჰაიფას უნივერსიტეტის (ისრაელი)

ევგენი ივანოვი

ფილოლოგიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერების განყოფილების უფროსი, მოგილევის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ა.ა. კულეშოვის სახ, მოგილევი, ბელორუსის რესპუბლიკა

ტატიანა კრეჩ

ფილოლოგიის დოკტორი, პროფესორი, ხარკოვის მშენებლობისა და არქიტექტურის ეროვნული უნივერსიტეტის, უცხოელი მოქალაქეების უკრაინული ენისა და ენის სწავლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 200-ზე მეტი პუბლიკაცია აქვს ადგილობრივ და უცხოურ გამოცემებში: საბერძნეთში, საქართველოში, ბელორუსში, ტუნისში, ესპანეთში, ჩინეთში, იაპონიაში. მასწავლებლისთვის მინიჭებული დისციპლინების დასახელება: უკრაინული (რუსული), როგორც უცხო ენა, უმაღლესი განათლების პედაგოგიკა, რიტორიკა. ORCID (აუცილებლად): http://orcid.org/0000000308651716

პარტნიორები