ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

პროექტები


საერთაშორისო პროექტი ISPOP

საერთაშორისო პროექტი, რომელიც ხორციელდება ფილოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური ორგანიზაციის „აღმოსავლეთი-დასავლეთის“ (ISPOP) მიერ.

პარტნიორები