ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

სიახლეები


შესავალი რუსულ გრამატიკაში (ცნობარი-სახელმძღვანელო ქართულად მოსაუბრე უცხოელთათვის)

ISBN 978-9941-26-426-9 ავტორები: ს. ვარვა, ვ. გრუტიკიკი, ე. პუშკარევა, ზ. ადამია თბილისი 2019, 72 გვ.

ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ფორუმი

„ ენა. კულტურა. თარგმანი: შედარებით-შეპირისპირებითი კვლევები“ 8-12 ოქტომბერი 2019 თბილისი, საქართველო

შეხვედრა

2019 წლის მუშაობის შეხვედრა-მოხსენება ცხუმ-აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიაში (2020 წლის 31 დეკემბერი, თბილისი, საქართველო, 2020 წლის 31 დეკემბერი)

DOI ჟურნალის 'WEST-EAST'

https://doi.org/10.33739/WEST-EAST

ონლაინ კონფერენცია უცხო ენების ინსტიტუტში მსპი

”კულტურათა დიალოგი. დიალოგის კულტურა: კონფლიქტიდან ურთიერთგაგებამდე” 21-25 აპრილი 2020

30 მაისიდან 25 ივლისის 2020 ჩათვლით სტარტს იღებს ვებინარ-მარათონი

პროექტი ფილოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური ორგანიზაციის ISPOP

ონლაინ კონფერენცია უცხო ენების ინსტიტუტში მსპი

”პედაგოგიური დისკურსი: მასწავლებლის მეტყველების ხარისხი” 27 - 29 მაისს

ვებინარი- მარათონი დაიწყო

2020 წლის 30 მაისს, ფილოლოგების საერთაშორისო სამეცნიერო და პედაგოგიური ორგანიზაციის ISPOP-ის პროექტის ფარგლებში, გაიმართა უფასო ვებინტერი ფილოლოგებისთვის, რომლებიც ასწავლიან რუსულს, როგორც უცხო ენას.

Კონფერენცია ”რუსული ენის, კულტურისა და ისტორიის შესწავლის თანამედროვე ტენდენციები”

ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტი სოფია, ბულგარეთი 2020 წლის 2-4 ოქტომბერი

ვებინარი უცხო ენის სწავლების მეთოდების შესახებ

ვებინარის თემა: "ადაპტირებული კითხვის წიგნებთან მუშაობა" 2020 წლის 29 ნოემბერი

ყოველწლიური კონფერენცია უკრაინაში

საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული სემინარი "ინოვაციები და ტრადიციები სტუდენტთა ენების მომზადებაში" 2020 წლის 8 დეკემბერი

საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია ხორვატიაში

პულას უნივერსიტეტი 2020 წლის 1-3 დეკემბერი

ჩატარდა ვებინარი რუსული ენის როგორც უცხოენას სწავლების მეთოდიკაში

"ლინგვოკულტუროლოგია, როგორც უცხო ენის სწავლების სამსახურში" 20 დეკემბერს 2020

ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა XIV საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია

"კულტურათა დიალოგი, როგორც სამყაროს შეცნობის საშუალება, გზა ურთიერთგაგებისაკენ" 28 - 29 აპრილი ხარკოვი, უკრაინა 2021

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

„ციფრული ტექნოლოგიები უცხო ენების სწავლებაში“ 2021 წლის 26 დეკემბერი

საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია

“ციფრული ტექნოლოგიები უცხო ენების სწავლებაში” 26 დეკემბერი, 2021 თბილისი, საქრთველო

1 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენა, თარგმანი და კულტურათაშორისი კომუნიკაცია

იურაი დობრილას უნივერსიტეტი პულაში, ხორვატია პულაში 2022 წლის 25 - 31 აგვისტო

პარტნიორები