ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა XIV საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია

  უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
ხარკოვის ეროვნული უნივერსიტეტი
მშენებლობის და არქიტექტურულის (ხარკოვი, უკრაინა)
პროექტი Pace University (NEW YORK)
ფილოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია “დასავლეთ—აღმოსავლეთი” ISPOP
 (თბილისი, საქართველო)
ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა XIV საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია
 "კულტურათა დიალოგი, როგორც სამყაროს შეცნობის საშუალება, გზა ურთიერთგაგებისაკენ"
 28 - 29 აპრილი
  ხარკოვი, უკრაინა 2 
თარიღი: 29-04-2021 უკან დაბრუნება

პარტნიორები