ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ფორუმი „ ენა. კულტურა. თარგმანი: შედარებით-შეპირისპირებითი კვლევები“

   
თარიღი: 01-01-1970 უკან დაბრუნება

პარტნიორები