ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ფორუმი „ ენა. კულტურა. თარგმანი: შედარებით-შეპირისპირებითი კვლევები“

     
თარიღი: 10-10-2019 უკან დაბრუნება

პარტნიორები