ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ფორუმი

      8-12 ოქტომბერი, საქართველო 
თარიღი: 09-10-2019 უკან დაბრუნება

პარტნიორები