ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

შესავალი რუსულ გრამატიკაში (ცნობარი-სახელმძღვანელო ქართულად მოსაუბრე უცხოელთათვის)

     ISBN 978-9941-26-426-9
ავტორები: ს. ვარვა, ვ. გრუტიკიკი, ე. პუშკარევა, ზ. ადამია
თბილისი 2019, 72 გვ.    
თარიღი: 01-01-1970
უკან დაბრუნება

პარტნიორები