ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

ონლაინ კონფერენცია უცხო ენების ინსტიტუტში მსპი

   21 აპრილიდან 25 აპრილის ჩათვლით უცხო ენების ინსტიტუტში მსპი პროფ. ელენა ტარევას ხელმძღვანელობით ჩატარდა ონლაინ კონფერენცია ”კულტურათა დიალოგი. დიალოგის კულტურა: კონფლიქტიდან ურთიერთგაგებამდე. ”
კონფერენციაზე 400-მდე ადამიანი მონაწილეობდა სხვა და სხვა ქვეყნიდან.  
თარიღი: 25-04-2020
უკან დაბრუნება

პარტნიორები