ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

Კონფერენცია ”რუსული ენის, კულტურისა და ისტორიის შესწავლის თანამედროვე ტენდენციები”

  ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის უნივერსიტეტში (სოფია, ბულგარეთი), 2020 წლის 2 -4 ოქტომბერს, ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული საერთაშორისო კონფერენცია "რუსული ენის, კულტურისა და ისტორიის შესწავლის თანამედროვე ტენდენციები". პლენარული სესია, რომლის დროსაც გაკეთდა მოხსენებები კორონავირუსის პანდემიასთან ასოცირებული სიტყვის ფორმირების ახალი ტენდენციების შესახებ (ცონევა ლილიანა, ბულგარეთი), ლექსიკური თარგმანის თავისებურებანი კულტურული კომპონენტით (გუზმან ტირადო რაფაელი, ესპანეთი), ენათა პარალელები იურიდიულ ტერმინოლოგიაში (ბარაბაშ ოლგა, რუსეთი) ), აგრეთვე ფილოლოგების, პედაგოგებისა და უცხო ენების შემსწავლელი სტუდენტებისათვის ვებინარების ჩატარების პრაქტიკა (ადამია ზოია, საქართველო).

კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყო ბულგარეთის, საქართველოს, ესპანეთის, ყაზახეთის, ნორვეგიის, პოლონეთის, რუსეთის, სერბეთის, საფრანგეთის, ხორვატიისა და ჩეხეთის წამყვანი ექსპერტების მოხსენებები. ფორუმის საბოლოო ღონისძიება იქნება მრგვალი მაგიდა "რუსული ისტორიის შესწავლისა და სწავლების თანამედროვე გამოწვევები და პრობლემები ევროკავშირსა და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში". 
თარიღი: 02-10-2020
უკან დაბრუნება

პარტნიორები