ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა XIV საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია

  უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
ხარკოვის ეროვნული უნივერსიტეტი
მშენებლობის და არქიტექტურულის (ხარკოვი, უკრაინა)
პროექტი Pace University (NEW YORK)
ფილოლოგთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია “დასავლეთ—აღმოსავლეთი” ISPOP
 (თბილისი, საქართველო)
ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა XIV საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია
 "კულტურათა დიალოგი, როგორც სამყაროს შეცნობის საშუალება, გზა ურთიერთგაგებისაკენ"
 28 - 29 აპრილი
  ხარკოვი, უკრაინა 2021 
გამოქვეყნებული თეზისები ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა XIV საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკულ კონფერენციაზე (ხარკოვი, 2021 წლის 28 - 29 აპრილი) განიხილავს როგორც თეორიულ, ისე პრაქტიკულ საკითხებს სხვადასხვა კულტურის ურთიერთქმედების და ჰუმანისტური ღირებულებების ფორმირების კონტექსტში.
 გამოქვეყნებული მასალები წარმოდგენილია მაროკოს, ალჟირის, ეკვადორის, კამერუნის, ლიბანის, საქართველოს, თურქმენეთის, ყაზახეთის, უკრაინის მოქალაქეების მიერ. 
თარიღი: 29-04-2021
უკან დაბრუნება

პარტნიორები