ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია უკრაინაში

  2021 წლის 7 დეკემბერს ხარკოვის სამშენებლო და არქიტექტურის ეროვნულ უნივერსიტეტში  უკრაინული ენის დეპარტამენტში გაიმართა ტრადიციული საერთაშორისო სამეცნიერო დაპრაქტიკული სემინარი "ინოვაციები და ტრადიციები ენის სწავლებაში". 

სემინარზე განხილული იყო უმაღლეს სასწავლებლებში ენების სწავლებისლინგვოკულტურული, ლინგვომეთოდოლოგიური და სოციოლინგვისტური ასპექტები. 
თარიღი: 07-12-2021
უკან დაბრუნება

პარტნიორები