ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი


სერვისები


  • სამეცნიერო ჟურნალები
  • საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციები
  • ტრენინგები
  • რედაქტირება-კორექტირება და გამოსაცემად მომზადება
  • მონოგრაფიების, სახელმძღვანელოების, ლექსიკონების გამოცემა
  • საერთაშორისო ინტერნეტბაზებში განთავსება

სიახლეები


პარტნიორები