ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

Journal archive


The list of articles in this issue of the journal
  1. Imre Pacsai & Zoia Adamia https://doi.org/10.33739/2587-5434-2021-6-1-9-21 - TRACES OF FINNO-UGRIC CONTACTS IN RUSSIAN FOLK SPEECH (pp. 9-21)
  2. MANIFESTATION OF TEMPORAL RELATIONS IN GERMAN COMPLEX WORDS (pp. 22-28 ) - Irina Kruashvili https://doi.org/10.33739/2587-5434-2021-6-1-22-28
  3. PROBLEMS OF YOUTH SUBCULTURE IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION (pp. 29-35) - Victoria Diasamidze https://doi.org/ 10.33739/2587-5434-2021-6-1-29-35
  4. SPEECH ETIQUETTE AS A PROFESSIONAL COMPONENT OF A LECTURER՛S PEDAGOGICAL SKILLS (pp. 36-47) - Zoia Adamia, Tetiana Krech, Olena Bielikova & Svitlana Dytiuk https://doi.org/ 10.33739/2587-5434-2021-6-1-36-47
  5. VIRTUAL TOURS AS A WAY TO ENHANCE THE COGNITIVE ACTIVITY WHEN LEARNING UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE (pp. 48-57) - Olena Bielikova, Natalia Bessonova & Olga Greul https://doi.org/ 10.33739/2587-5434-2021-6-1-48-57
  6. Leila Diasamidze https://doi.org/ 10.33739/2587-5434-2021-6-1-48-57 - USING FACEBOOK IN ENGLISH TEACHING AND LEARNING (pp. 58-63 )
  7. Larisa Skrypnyk, Olga Tesalovskaya & Nataliya Chernogorskaya https://doi.org/ 10.33739/2587-5434-2021-6-1-64-71 - USING INTEGRATED LESSONS IN THE TEACHING OF UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (pp. 64-71)
  8. Maryna Komina https://doi.org/ 10.33739/2587-5434-2021-6-1-72-79 - ON THE QUESTION OF THE SPECIFICITY OF CORRECTION OF FOREIGN STUDENTS SPEECH MISTAKES IN THE CONDITIONS OF COMMUNICATIVE-ORIENTED EDUCATION IN RUSSIAN (UKRAINIAN) (pp. 72-79)
  9. Ivetta Martynova https://doi.org/ 10.33739/2587-5434-2021-6-1-80-85 - THE ROLE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE AND DIALOGUE IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING (pp. 80-85)
  10. Ekaterina Vasilenko https://doi.org/ 10.33739/2587-5434-2021-6-1-86-92 - CREATING A NEGATIVE IMAGE OF A SOCIAL GROUP IN INTOLERANT DISCOURSE: LINGUOPRAGMATIC ASPECT (85-92)
Return

პარტნიორები