ფილოლოგთა სამეცნიერო-პედაგოგიური საერთაშორისო ორგანიზაცია

დასავლეთი - აღმოსავლეთი

Journal archive


The list of articles in this issue of the journal
  1. FUNCTION OF WORD-FORMING HOMONYMOUS SUFFIX -ING - Manana Shelia & Zoia Adamia pp. 9-14 https://doi.org/10.33739/2587-5434-2023-9-1-9-14
  2. DRAGOMAN – TRANSLATOR AT THE CROSSROADS OF WEST AND EAST - Victoria Diasamidze pp. 15-27 https://doi.org/10.33739/2587-5434-2023-9-1-15-27
  3. LEXICOGRAPHIC PECULARITIES OF THE FIRST RUSSIAN-TAJIK DICTIONARY (1933-34) - Abdusalom Mamadnazarov pp. 28-36 https://doi.org/10.33739/2587-5434-2023-9-1-28-36
  4. SPECIAL COURSE "PROFESSIONALLY ORIENTED MEDIA EDUCATION IN THE DISCIPLINE "ENVIRONMENTAL SAFETY" FOR FUTURE EMPLOYEES OF ENGINEERING SPECIALITIES - Volodymyr Biletskyi, Hanna Onkovych & Zoia Adamia pp. 37-45 https://doi.org/10.33739/2587-5434-2023-9-1-37-45
  5. TO THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS - Nataliia Chernohorska pp. 46-50 https://doi.org/10.33739/2587-5434-2023-9-1-46-50
  6. ANALYSIS OF TRADITIONAL AND MODERN METHODS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING - Rusudan Gogokhia pp. 51-57 https://doi.org/10.33739/2587-5434-2023-9-1-51-57
  7. PRACTICAL CLASSES AND THEIR ASSESSMENT CRITERIA - Leila Diasamidze pp. 58-64 https://doi.org/10.33739/2587-5434-2023-9-1-58-64
  8. TEACHING IDIOMS, PHRASES AND PROVERBS IN FOREIGN (ENGLISH) LANGUAGE LEARNING BASED ON DIDACTICEDUCATIONAL PRINCIPLES - Marine Chagelishvili-Urumashvil pp. 65-69 https://doi.org/10.33739/2587-5434-2023-9-1-65-69
Return

პარტნიორები